Radonmätningar – därför är det så viktigt

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö är det avgörande att vara medveten om radonhalterna i ditt hem. Genom att genomföra radonmätningar kan man identifiera och vidta åtgärder mot förhöjda radonhalter, vilket är särskilt viktigt att göra under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april.

Den mest pålitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätning, vilket ger ett noggrant årsmedelvärde. Korttidsmätningar kan ge en överblick, exempelvis vid husköp eller efter genomförda åtgärder, men för en mer tillförlitlig mätning och för att få fram ett årsmedelvärde gäller en långtidsmätning.

För att påbörja din resa mot en säkrare boendemiljö kan du enkelt beställa radondosor från pålitliga och ackrediterade företag specialiserade på radonmätning.

Ungefär 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter och varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer på grund av radonexponering. Därför är det ytterst viktigt att regelbundet genomföra radonmätningar. Specifika situationer som husköp, förändringar i ventilationssystem eller uppvärmning, renoveringar, nybyggnation och om det gått över tio år sedan senaste mätningen är viktiga tillfällen att överväga radonmätningar på.

Så här gör man radonmätning

  • Beställ radondosor: Beställ dosor från ackrediterade företag som specialiserar sig på radonmätning.
  • Placera ut dosorna: Följ instruktionerna noga för att placera dosorna på lämpliga platser för exakta resultat.
  • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats i minst 60 dagar under eldningssäsongen för ett pålitligt årsmedelvärde.
  • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna för analys.
  • Få resultat: Inom en vecka får du en rapport som tydligt visar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.

Gränsvärde radon

Gränsvärdet för radon i bostäder och allmänna lokaler är satt till 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Om mätningen indikerar högre nivåer är det nödvändigt att vidta åtgärder och genomföra en radonbesiktning för att identifiera orsakerna och planera sanering.

Genom att regelbundet genomföra radonmätningar tar du förebyggande kontroll över din boendemiljö, säkerställer din och din familjs hälsa samt minimerar risken för radonrelaterade hälsoproblem. Sätt säkerheten i första rummet och beställ din radonmätning idag!