dogma.nu

Radon i bostäder

Radon är en osynlig och luktlös gas som kan tränga in i bostäder och utgöra en hälsorisk. För att fastställa om en bostad har farligt höga radonhalter krävs en radonmätning. Syftet med denna mätning är att avgöra om radonhalten i hemmet överstiger den rekommenderade gränsen på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter kan öka […]

Lex Maria: En Djupdykning i Patientens Säkerhet

Inledning När det gäller vården i Sverige finns det vissa riktlinjer och lagar som säkerställer att patienter får den bästa möjliga vården. En av dessa regleringar är Lex Maria, en anmälningsskyldighet som har till syfte att förbättra patientsäkerheten. Men vad innebär det egentligen? Vad är Lex Maria? Lex Maria är en anmälningsplikt som gäller inom […]