dogma.nu

Radonsug för att sänka radonhalten inomhus

När det uppstår problem med höga halter av radon från marken inomhus, är installation av en radonsug vanligtvis den bästa metoden för att minska radonhalten. Detta beror på att en radonsug oftast är en mer effektiv och kostnadseffektiv lösning än att förbättra ventilationen inomhus när det gäller att hantera problem med markradon. Om det finns […]

MÅLA KÄLLARE 

När du ska måla källarvåningen kan det vara bra att undersöka om denna har en högre luftfuktighet än övriga rum i huset. Den sorts färg du ska använda när du målar är en s.k. diffusionsöppen färg. Den typen av färg andas, vilket är av yttersta vikt när du ska måla ett rum vars luftfuktighet generellt […]