Radonsug för att sänka radonhalten inomhus

När det uppstår problem med höga halter av radon från marken inomhus, är installation av en radonsug vanligtvis den bästa metoden för att minska radonhalten. Detta beror på att en radonsug oftast är en mer effektiv och kostnadseffektiv lösning än att förbättra ventilationen inomhus när det gäller att hantera problem med markradon.

Om det finns en betydande radonavgång från blåbetong i byggnaden, utöver problem med markradon, krävs det dock vanligtvis en kombination av radonsug och förbättrad ventilation för att hantera problemet på bästa sätt.

En radonsug är en effektiv metod för att hindra radon från marken att komma in i en byggnad. Den fungerar genom att sänka lufttrycket i marken, vilket minskar risken för att radonhaltig luft tränger in i byggnaden genom små sprickor i grunden eller porösa byggmaterial. För att uppnå ett bra resultat måste en radonsug vara igång dygnet runt året runt.

De totala kostnaderna för installation av olika typer av radonsug är inte så stor. Det är viktigt att notera att priset på en radonsug inte bara inkluderar kostnaden för installationen, utan också för planering, material, arbete och efterkontroll. Dessutom kan kostnaderna variera beroende på husets storlek. Det är därför viktigt att söka hjälp från en professionell installatör som kan erbjuda råd om den bästa typen av radonsug och ge en uppskattning av kostnaderna för installationen.

Radonmätning är det enda sättet att säkerställa att inomhusmiljön inte innehåller farliga nivåer av radon. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål, till exempel skolor och arbetsplatser, gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

ACATRAIN Radonmätning erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radon mätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom radonmätning kan vi också erbjuda radonbesiktning och radonutredning. Radonbesiktningen tar cirka en timme och innefattar en grundlig genomgång av huskonstruktionen, mätning av gammastrålning, sökning efter läckor och bedömning av ventilationen. Vid radonutredning går vi ännu djupare och genomför en mer omfattande och tidskrävande undersökning för att få en klar bild av problemet.

Relaterad information
Radonmessen