Berikning – att förgylla hundens vardag

© Karin Strandberg 2004

Begreppet berikning bygger på kunskapen om djurs behov av att få utlopp för sina medfödda beteenden och detta är min tolkning om ämnet. Man tar stor hänsyn till artspecifika beteenden men också till ras- och individskillnader. Då hunden idag inte behöver jaga sin mat, överlista sina bytesdjur eller balansera sig fram genom svår terräng etc, behöver vi med olika medel skapa miljöer och situationer som berikar dess liv och ger fysisk samt mental stimulans. Vi kan på både lättare och mer avancerade sätt berika hundens vardag. Vi kan göra enkla förändringar i hemmiljön, både inomhus (t ex att låta hunden fundera ut hur man får fram godis under ett kastrullock) och med lösningar på balkongen (t ex godissök) eller i trädgården (t ex frysa in märgben i hink och låta hunden arbeta fram dem), men också under promenaden i närområdet eller under långvandringen (t ex att låta hunden balansera på stockar och sten). Ämnet är stort och lösningarna många.

Berikning förbättrar också förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Eftersom vi genom berikning får mer kunskaper om hundens beteende, ser till att den får utlopp för sin energi och att vi inte straffar, ökar hundens förtroende för oss. Men i första hand är det en metod att förbättra livet för våra hundar.

vit_herdehund.jpgOm hunden inte får utlopp för sina naturliga behov finns risken att problembeteenden kan utvecklas. Det kan också leda till stressrelaterade sjukdomar såsom magsår och nedsatt immunförsvar. T ex en bordercollie som har ett starkt behov av att valla och inte får utlopp för det kan börja valla allt från cyklister till solreflexer. Eller en podenco som har ett starkt jaktbehov och inte tillåts jaga kan sticka iväg och jaga så fort den får tillfälle. Men genom att ge större utrymme för berikning – dvs. att låta hunden få utlopp för dessa djupt rotade beteenden – kan man uppfylla deras naturliga behov under tillåtna former.

blodspar.jpgNär det talas om hundens behov verkar det som att de viktigaste är dels det sociala samspelet, dels att få jaga och dels att få använda näsan. Viktigt är också hundens behov av egenkontroll, det vill säga att själv få ha inflytande på sin omgivning och när den ska göra olika saker.

Att spåra i olika former – t ex blodspår är en fin berikning som är spännande för både hund och människa. Här får hunden ha en huvudroll och utlopp för många medfödda beteenden som att spåra, undersöka, vittra som är delar av jaktbeteenden. Den rör sig mestadels med nosen i varierande terräng och får därmed andvända hela kroppen på ett balanserat sätt.

Bra att tänka på vid berikning:

1) Vilka är de naturliga beteendena och behoven?
2) Vilka speciella behov har just min ras eller raser?
3) Vilken berikning passar just min hunds personlighet, ålder och kön?
4) Vilka får de inte utlopp för?
5) Hur ska vi ersätta dessa?

Fysisk berikning

Rörelse, fysisk motion, hoppa, klättra, balansera, gräva, vandra, krypa under osv. Få tillgång till att röra sig i kuperad terräng.
Exempel:
Ge möjlighet för hunden att balansera på liggande träd, hoppa upp på bänkar och stenar. Om trädgård finns, anlägga en speciell grävlåda (grävande i rabatter kan minska drastiskt). Att fylla den med bark rekommenderas eftersom sand sprids lättare utanför lådan. Att låta hunden springa fritt och använda sina muskler utan yttre påverkan.

Jaktbeteenden

Spåra, söka, smyga, springa, manövrera, gripa, döda, försvara, bära, gömma, slita, bita, ställa vilt, skälla på vilt, apportering, vallning, eftersök m.m.
Exempel:
Blodspår (viltspår), personspår, godisspår, uppletande av föremål, vallning, apportering. Tillfällen för jakt-, kamp- och sociala lekar. Problemlösning för att få tag i föda. Föremål såsom Kong, trossar, Boomerball, pipleksaker, Qulan och Kuben.

Ätbeteenden

Tuggande, slickande, sväljande, födosök, gräva ned (gömma mat), undersökande.
Exempel:
Uppletande av godis eller mat. Sprid ut ett av målen i gräset och låt hunden leta upp. Lägg godis i en PET flaska (se bara till att hunden inte ligger och biter på flaskan och på så sätt får i sig plastbitar), eller aktiveringsboll och låt hunden få ut det på egen hand. Låt den lista ut hur den skall få tag på en godbit som ligger under en uppochnervänd plastburk eller kastrull. Stoppa en kotte full med korv!
Vid utfodring av BARF tillåts hunden få utlopp för flera behov eftersom den maten tar lite tid att äta och består av bl a råa ben och färskt kött som den får gnaga, krossa och undersöka. Om man utfodrar sin hund med torrfoder bör man således ge hunden tillgång till råa ben.

Socialt samspel

Samarbete, vård, putsande, konfliktlösning, lek, massage.
Exempel:
Putsande och vård inom gruppen. Samarbete genom jakt, spår eller träning. Att inte uteslutas från flocken. Lek som varvas med kel. Att tillåta hunden kommunicera med andra hundar genom lek och språk.

Revirbeteende

Vaktande, patrullerande, markerande, undersökande, försvar.
Exempel:
Att ge hunden tid att lukta i hemområdet, revirmarkera. Undersöka eventuella faror etc. Att ge hunden utrymme till översikt.

Bobeteenden

Bädda, boa, krypa under.
Exempel:
Att ge hunden material för att t ex kunna bädda sin sovplats. Ge utrymme till eget bo eller grotta, kanske så enkelt som ett bord med lång duk. Föredrar din hund att ligga högt eller lågt? På öppen ytan eller gärna under möbler? Om man har tillgång till tomt – ordna ett bo utomhus i form av bädd under bord eller hundkoja.

Källa:
David Selin, HUNDutbildningsgruppen.

© Karin Strandberg 2004