karinGrundare till Dogma och Dogma Förlag.

Karin Strandberg håller inga kurser, föreläsningar eller privata konsultationer numera.