Vår ideologi

Betydelsen av ”dogm”, som är grunden i vårt namn Dogma, kan beskrivas som ”en envist fasthållen åsikt”, en ”fastslagen sanning”. Men i stark motsats av detta kan vi skifta i vårt förhållningssätt i olika situationer och vi har respekt för att det ibland inte finns en sanning och ett svar. Men – vår grundläggande ideologi håller vi nog ganska envist fast vid.

Att leva med hund

För oss är det ett sätt att leva med hund. Ett sätt att förhålla sig till sin hund – och även andra hundar. Med stor respekt för dess ursprung, personlighet och egenvärde. Detta genomsyrar all vår träning och utbildning.

Klassisk och operant betingning

Vi arbetar med positiv förstärkning i form av olika typer av belöningar vid klassisk och operant inlärning. T ex att få ta upp ett spår, att få kel, att få hämta sin apport, att få en godbit etc. Vi är måna om att hitta den rätta motiveringen och belöningen för just din hund och däri måste vi se till hundens ursprung, arbetssätt och personlighet. Vad som är en belöning för den ena hunden kanske inte betyder så mycket för den andra. Detta är också mycket situationsbundet. Hunden som uppskattar kel och mys hemma kan bli mycket störd av ”kladd” i ett lydnadsmoment och istället tycka – att få hämta sin leksak efter utförda moment är högsta vinsten. För att skapa kontrast till detta och underlätta signalerna mellan önskat och oönskat beteende kan vi använda oss av utebliven belöning eller utsläckning. T ex att gå miste om godbitarna vid för många omvägar på inkallning, att inte få uppmärksamhet vid oönskat skall etc.

Vi vill förekomma konflikter och vill gärna ligga steget före och på så vis stärka relationen mellan hund och människa. Vi tar givetvis helt avstånd från sociala hot och fysiska korrigeringar.

zozo.jpgVi är alltid högst intresserade av hundens underliggande orsak till beteende och tränar därefter istället för att använda symtomdämpande medel. Detta kan leda till att vi ibland lägger stor vikt på annat typ av arbete för hunden än att behandla ett specifikt beteende.

Nöden på människor och djur i världen är stor och vi försöker också genom denna kanal gynna ett solidariskt tänkande och bidra med de olika medel vi kan.
Läs mer om det och om Dogma Donation här >>

Välkommen till Dogma!