Dogma Förlag

Ryggproblem hos Hund – Bakomliggande orsaker till beteendeproblem är en forskningsrapport av Anders Hallgren som släpptes 1994 för första gången. År 2010 gavs studien ut på nytt i ny form (av Karin Strandberg) och den visar att det nästan är lika vanligt för hundar att ha problem relaterade till ryggen, som det är för människor. I en normalpopulation med 400 hundar hade 63% någon slags defekt enligt de fysioterapeuter som samarbetade i undersökningen.
I många fall kunde ett problembeteende härledas till ryggfel. Ett av de mest alarmerande resultaten var att så många som 91% av hundarna som hade ryckts hårt i kopplet, eller själva dragit hårt i kopplet, visade sig ha defekter i nacken.
Mer info och köpformulär här >>

I boken Alfasyndromet tar Anders Hallgren upp – de idag – ofta missuppfattade och missbrukade begreppen ledarskap och rangordning hos hundar. Anders Hallgren beskriver bl a ledarskapets och rangordningens historia och nutid, biologiska funktioner av dominans, hundträning och dominans, normala relationer, kritik av rangordningsbegreppet, alternativa teorier om rangordning och mycket mer.
I denna uppdaterade version från 2010 (av Karin Strandberg) får du även ta del av Eivor Rasehorns vackra bilder av både hundar och vargar.
Mer info och köpformulär här >>