Donation och välgörenhet

Nöden på människor och djur i världen är stor och genom denna kanal försöker vi gynna ett solidariskt tänkande och bidra med de olika medel vi kan.

Vi har under alla år låtit 10% av kursintäkterna från Specialanpassad Vardagslydnad för Omplacerade Hundar gått till utvalda ideella organisationer, både i Sverige och utomlands. De gör ett fantastisk arbete och vi är djupt tacksamma att de finns. Utöver bidrag till hundar och andra djur på plats i nöd bidrar vi också gärna till utbildning och forskning som gynnar ett bättre djurskydd och kunskap. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa privatpersoner med ekonomiska bidrag.
Utöver ekonomiska medel lägger vi också ideell tid på hundar (och andra djur) både utomlands samt inom Sverige.

Tidigare donationsprojekt

År 2013 ger vi ett litet bidrag till föreningen VOOV. VOOV är en ideell förening som drivs av veterinärer och veterinärstudenter med syfte att underlätta för våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation. Nästan alla skyddade boenden i Sverige saknar möjlighet att ta emot husdjur. VOOV förmedlar tillfälliga jourhem åt djuren när djurägaren befinner sig i skyddat boende.

Donationen för 2011 och 2012 slår vi ihop och ger denna gång till Hundar Utan Hem och till deras insamling för kennlar på Irland. Som situationen är nu finns inte värme och vindskydd till alla de hundar som sitter på shelters och väntar på permanenta hem. Det är givetvis en situation vi snabbt vill hjälpa till att ändra.

Hösten 2010 låter vi pengarna gå till Animal Protection. Det är en svensk ideell organisation som arbetar för att stoppa slakten och tortyren av hundar och katter i Asien samt för att produktion av björngalla ska upphöra helt. Gallindustrin är stor i Kina och björnar lever hela liv i burar som inte är större än den egna kroppen med rör rätt in i magen där de tappas på galla. På lång sikt är också Animal Protections mål att det ska finnas en fungerande djurskyddslag för alla djur i alla länder.
Pengarna går till Professor Paws som är ett utbildningsprojekt för skolor. Man reser runt i skolor och låter barn träffa hundar, för att visa att de inte är farliga, utan trevliga och kärleksfulla djur. Det finns en stor utbredd rädsla för hundar i Kina, något som inte förbättrar deras status.
En annan del går till Happy Tails som är verksamma i Rumänien. De arbetar i första hand på plats med utbildning och steriliseringskampanjer. De fokuserar också på att förbättra situationen i de hundhägn för gatuhundar och hästhägn som finns, som i nuläget är mycket primitiva och där lidandet är stort.

Under våren 2010 låter vi en blygsam summa gå till AWL Sweden till förmån för de utsatta hundarna i Italien. AWLs arbete i Neapel består främst i att hjälpa hundarna på gatan att få mat och veterinärvård, försöka få en bättre tillvaro för dem i shelters och assistera överbelastad shelterpersonal. I samarbete med lokala veterinärer avmaskas, steriliseras och behandlas hundarna för att i de flesta fall kunna återgå till gatulivet.

Under våren 2008 går en del av intäkterna till de portugisiska hundarna. För många hundar, främst på landsbygden, består livet av en meter lång kedja. Dag ut och dag in. Oavsett position i plågsam hetta, hällregn eller under vinterns råa fuktiga iskyla. Ren tortyr och vidrigt djurplågeri för hunden.
Vi låter Hundrondellen – en ideell förening som placerar övergivna hundar främst från Portugal – placera pengarna till hundarna på bästa sätt. Portugal måste skärpa sina regler kring djurskydd.

Av vårens kurser 2006 valde vi att donera pengar till den svenska föreningen Hundar Utan Hem som arbetar med att hjälpa irländska och svenska hundar att hitta hem.
För höstens kurs 2006 valde vi att donera delen till Hundhjälpen till fördel för de rumänska hundarna. Pengarna gick oavkortat till den stora aktionen i Calarasi för att rädda 230 vanvårdade hundar som gick i ett sk uppsamlingshägn – en vidrig kombination av slakt och förvaring. Hundarna var i stort behov av medicin och vård samt kastrering.

År 2004 kunde vi hjälpa Noah’s Ark på Kreta med pengar till läkemedel och tillbehör. APAN i Spanien fick bidrag till att färdigställa bättre hägn.