Prenumeration

Magasin D2 är en tidning som distribueras gratis via nätet, till Dogmas stora kundregister och i tryckt upplaga. Den tryckta upplagan finns att hämta på bl a utvalda veterinärkliniker, hundbutiker och hundcaféer.

Vill du prenumerera på den digitala gratisversionen av tidningen? Då läggs du in i vårt medlemsregister och får utöver tidningen nyheter och annan information från Dogma. Anmäl dig enkelt via ett mail till d2@dogma.nu. Det räcker om du skriver “ja tack” i ämnesfältet.

Välkommen!