Annonsering

Magasin D2 är en tidning som distribueras gratis via nätet, till Dogmas stora kundregister och i tryckt upplaga. Den tryckta upplagan finns att hämta på bl a utvalda veterinärkliniker, hundbutiker och hundcaféer.

Vill du annonsera i tidningen och nå ut till en stor målgrupp? Kontakta oss för aktuella annonseringspriser på: annons@dogma.nu

I vissa nummer väljer vi att ej ha med annonsörer av olika skäl, men då är ni välkomna i nästa.

Tekniska fakta för den tryckta versionen av Magasin D2

Tryckförfarande: Offset
Bindning: Häftat
Raster: 133 linjer/tum, 60 linjer/cm.
Material: Digital annonsöverföring av tryckbart material, låsta filer, såsom tryckoptimerad PDF eller EPS. Typsnitt och bilder ska vara inbakade. Inkludera skärmärken så att annonsplaceringen på sidan blir korrekt.

Välkommen!