Ska ett rop på hjälp tystas med obehag?

© Karin Strandberg 2009

taxKnepen att få tyst på skällande hundar är många. Människans påhittighet när det kommer till verktyg må vara imponerande, men vad händer egentligen med hunden? Antiskällhalsband, vibrationshalsband, citronhalsband – ”kärt” barn har många namn. Elhalsband är förbjudna i Sverige som tur är. Meningen med halsbanden är att få tyst på din hund. Snabbt. Utan vidare utredning. Vissa vibrerar vid skall, andra sprayar citronvatten eller dylikt på nosen. Att skälla, gny och yla är dock ett naturligt beteende hos hunden och har alltid en mening. Vissa raser har större kapacitet till verbal kommunikation eftersom det har premierats i aveln av olika anledningar. Att spruta citron på nosen kan tysta hunden, men orsaken till beteendet förbigås.

Jag blev anlitad av ett par vars hund hade börjat skälla mer och mer på hunddagiset vilket personalen hade försökt åtgärda med ett citronhalsband. Hunden kom hem varje dag med stark citrondoft, men beteendet tycktes ändå inte försvinna vilket oroade matte och husse – hunden var nu sex år och hade gått på dagiset sedan han var valp. Beteendet var nytt och hade uppkommit efter sommarsemestern. Jag fick träffa hunden på dagiset tillsammans med personalen samt matten. Jag visades runt i lokalen och fick sedan träffa den aktuella hunden. En glad tax som dock kändes något stressad. När vi hundpsykologer träffar hundar för första gången är det mycket som man snabbt väger in, och här stod det ganska snabbt klart för mig att problemet skulle kunna hittas i fysiken. Får man en sådan stark känsla (som här baserades på hur hunden tedde sig i närkontakt, rasrelaterade sjukdomar samt vad matte berättade om hur den närliggande tiden hade sett ut för hunden på semestern) gäller det att inte fastna i det tänkbara skälet till hundens förändrade beteende och fortsätta ställa frågor samt iaktta hund, beteende, miljö och eventuella människor runtom. I det här fallet misstänkte jag starkt diskbråck av flera anledningar vilket sedan också konstaterades av veterinär. När behandling och vila hade fått göra sitt upphörde hundens skall. Detta är bara ett av många fall där problembeteenden har smärta som underliggande orsak.

Det finns givetvis många andra orsaker till att hunden kommunicerar verbalt – separationsångest, avståndstagande, kontaktsökande, kommunikation etc. Ska ett rop på hjälp eller kommunikation av annat slag tystas med obehag? Jag vill givetvis understryka att alla hunddagis inte försöker lösa liknande problem med dessa typer av halsband.

(Utredningar av hundproblem ter sig alltid olika eftersom människor söker hjälp av olika orsaker. I ovanstående fall fanns orsaken i fysiken och därför samarbetar vi givetvis alltid med veterinärer när det finns misstanke om medicinsk orsak till beteende. I andra fall kan det vara ren lydnadsträning som behövs eller annan typ av aktivitet. Läs mer om privat konsultation här: http://www.dogma.nu/privat-traningkonsultation)