Valpens viktiga miljöträning och socialisering

Socialisering = Under denna period läggs grunden till hur valpen, och senare den vuxna hunden, kommer att fungera i sitt sociala umgänge med människor, hundar och andra djur. Valpen lär sig olika sorters språk och hur den ska umgås med andra hundar. Om socialiseringen uteblir, är otillräcklig eller görs felaktigt kan det leda till att hunden senare i livet utvecklar rädslor gentemot till exempel människor eller andra hundar.

Miljöträning = Exponering av olika miljöer, underlag, synintryck och lukter. Om miljöträningen uteblir, är otillräcklig eller görs felaktigt kan det leda till att hunden senare i livet utvecklar rädslor eller lätt blir stressad i nya miljöer. Läs mer om Stress i nummer 4  av Magasin D2.

Valpens viktiga miljöträning och socialisering

Miljöträning för valpEtt vanligt scenario när man får hem sin valp lagom till semestertid och ledighet är att man spenderar sommaren i lugn och ro hemmavid eller kanske i sommarstugan om man har tillgång till en sådan – för att ge valpen en härlig och lugn tid med sin nya flock. Och det låter förstås som en ypperlig idé! Problemet är bara att valpen riskerar att missa en viktig period av miljöträning eftersom tiden fram till cirka 16 veckor är extra vital för exponering av nya miljöer, underlag, synintryck och lukter (vetenskapliga studier pekar på allt mellan 12–18 veckor).

När valpen är mellan 6-8 veckor når den sin topp av sin socialiseringsperiod, vilket innebär att den är ytterst mottaglig för olika intryck. Den uppvisar då oftast inte mycket rädsla för främlingar eller obekanta objekt – snarare en stor nyfikenhet. Valpen bör träffa människor i olika åldrar, kön, utseende samt beteende och därav lära sig att oberoende av hur personen ser ut eller beter sig att den är ofarlig.

Har valpen en genetisk grundtrygghet underlättar det givetvis den viktiga socialiseringen och miljöträningen, men även om man skulle uppleva att valpen har en större försiktighet och rädsla finns det ändå ett stort värde att utsätta den för nya miljöer och ge den positiva eller neutrala upplevelser på tidigt stadium. Detta bör anpassas individuellt och man ska givetvis inte utsätta valpen för överdrivet skrämmande situationer på något vis och komma ihåg att återhämtning, sömn och vila är mycket viktigt för valpen.

Genom att miljöträna valpen på tidigt stadium ökar man hundens acceptans senare i livet inför nya saker, miljöer och individer. Mycket av hundens reaktioner inför påfrestande situationer är genetiskt betingade, och vårt samhälle idag ställer stora krav på hunden – vi kan bara göra det bästa för att hjälpa dem hantera nyheter redan på tidigt stadium.

Har ni förmånen att komma ut på landet under valpens första tid, ta då med valpen på utflykter i andra, varierande miljöer. I miljöer med högre stimuli – dvs med högre aktivitet och intryck omkring er – tex storstäder, torg, parker, ge valpen tid att smälta alla intryck. Stanna i stunden och ta det extra lugnt. Låt valpen känna på olika underlag, balansera på rörliga (men säkra) objekt, bli buren i rulltrappa, hoppa upp på olika stenar, lådor, stubbar – se till att den står stadigt och är lugn/trygg när den går ned.

Obefogad rädsla för smittor

Om valpens mamma är vaccinerad som hon ska så överför hon sitt skydd till valpen i livmodern och via modersmjölken. När man sedan vaccinerar valpen vid 8 veckor är den egentligen fullt skyddad och kan inte smittas av t ex kennelhosta eller smitta andra. Ibland har valpen vid 8 veckor så mycket antikroppar kvar från mamman att de antikropparna “krockar” med valpens egna och därför vaccinerar man igen vid 12 veckor för säkerhets skull. Socialiseringen är viktig att starta så tidigt som möjligt så att valpen får träffa många olika typer av hundar och andra djur. Det som är viktigt är att det är friska, vänliga individer med tålamod och som har goda språkkunskaper. Man bör också iaktta försiktighet under lek med stora, tunga individer – särskilt i sällskap av andra, större, unghundar som vanligtvis har sämre kroppskontroll.

Socialisering valp

 Jindo, 16 veckor, på besök hemma hos Åsa Ahlbom och Kharma.

This entry was posted in Bloggen, Dogma, Jindo, Valp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>